Svetainės tekstas: Didelis Spausdinti

Informacija

2017 04 18

Nustatytos šilumos kainos dedamosios antriems bazinės kainos galiojimo metams

Valstybės kainų ir energetikos kontrolės komisija 2017 m. balandžio 13 d. posėdyje vienašališkai nustatė VĮ ,,Visagino energija“ šilumos kainas dedamąsias antriesiems bazinės kainos galiojimo metams. Vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodikos 83.2.5 p. nustatytos šilumos perskaičiuotos kainos (kainos dedamosios) įsigalioja nuo kito mėnesio pirmos dienos (t.y. nuo 2017 m. gegužės 1 d). Plačiau »

2017 03 24

Nuo 2017 m. balandžio 1 d. keičiasi šilumos ir karšto vandens kainos

VĮ „Visagino energija" informuoja, kad nuo 2017 m. balandžio 1 d. 1,9 proc. mažėja tiekiamos šilumos energijos kaina dėl kuro ir pirktos šilumos kainų pokyčio. Apie 2,4 proc. didėja karšto vandens kaina dėl geriamojo (šalto) vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų pokyčio. Plačiau »

2017 02 27

Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos taikymo

Nuo 2017 m. balandžio 1 d. keičiasi geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei nuotekų tvarkymo paslaugų kainos, kurios suderintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr.O3-446 ir vienašališkai nustatytos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. vasario 24 d. nutarimu Nr.O3-64. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos galios trejus metus nuo šių kainų įsigaliojimo dienos (iki 2020 m. balandžio 1 d.). Plačiau »

Kainos gyventojams balandžio mėn.
Šiluma
5,27 ct/kWh
be PVM
5,74ct/kWh su PVM

Karštas vanduo atvirai sistemai
6,38 Eur/m3 be PVM
6,95 Eur/m3 su PVM

Karštas vanduo uždarai sistemai
5,14 Eur/m3 be PVM
5,60 Eur/m3 su PVM

Daugiau informacijos